Magaling magturo ang mga teacher naiintindihan ng mga bata